Νόμος 3483/06 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Πολιτιστικές πρωτεύουσες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 (ΟΠΠΕΘ 1997), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 2121/1993 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα, όπως ισχύει, εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 01-01-2006 έως 31-12-2007.

 

Παρατείνεται αναλόγως η θητεία του Προέδρου και του Εντεταλμένου Εκκαθαριστή του Τομέα Διοίκησης του Συμβουλίου Εκκαθάρισης που ορίσθηκαν με την υπ' αριθμό [ΚΥΑ] κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/13973/1200 (ΦΕΚ 258/Β/2005). Το Συμβούλιο Εκκαθάρισης στο εξής θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, του τρίτου οριζομένου με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Παρατείνεται έως την 30-08-2006 η προθεσμία για υποβολή εκ μέρους του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 της δήλωσης του άρθρου 107 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύει.

 

Ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου Εκκαθάρισης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί των οργάνων εκκαθάρισης των Ανωνύμων Εταιρειών.

 

Η αμοιβή των εκκαθαριστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.