Νόμος 3345/05 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Θέματα λειτουργίας Ληξιαρχείων και ομογενών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των οικείων ληξιαρχικών βιβλίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

2. Με απόφασή του ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής με εντολή του στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, προκειμένου για τη χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από τα πρωτότυπα αυτών, καθώς και για τη διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 127/1969 (ΦΕΚ 29/Α/1969) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να εφοδιασθούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδίδεται ατελώς, κατά τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Κατ' εξαίρεση οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί, καθώς και το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που τελούν στην ενέργεια ή σε πολεμική ή μόνιμη διαθεσιμότητα εφοδιάζονται μόνο με ειδικά δελτία ταυτότητας που χορηγούνται από την Υπηρεσία τους.}

 

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 24/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50%. Η ισχύς της διάταξης επεκτείνεται μέχρι την 31-12-2006.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.