Νόμος 2790/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιοκατοίκησης των ομογενών, η Πολιτεία μεριμνά για τη δωρεάν παροχή οικοπέδων, όπου αυτό είναι δυνατόν, την ατελή έκδοση οικοδομικής άδειας και τη χορήγηση δανείων και επιδοτήσεων.

 

2. Η στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης πραγματοποιείται με:

 

α) Την επιδοτούμενη ιδιοκατοίκηση μέσω της ενίσχυσης για την κατασκευή ή τη βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας, της αγοράς διαμερίσματος από την ελεύθερη αγορά ή της παροχής έτοιμης κατοικίας από το Δημόσιο ή άλλο φορέα.

 

β) Την επιδοτούμενη ενοικίαση μέσω της επιδότησης του ενοικίου στην ελεύθερη αγορά ή μέσω της κάλυψης της στεγαστικής ανάγκης με ενοικιαζόμενες κατοικίες. Οι ομογενείς που είναι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού με μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως ενισχύσεων, το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κλιμακώνονται δε ανάλογα με τη Ζώνη του άρθρου 4 που βρίσκεται η κατοικία. Το Δημόσιο παρέχει εγγύηση αποπληρωμής των δανείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου προβλέπεται, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θα καθορίζονται οι ανωτέρω παροχές στεγαστικής συνδρομής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και θα κλιμακώνονται ανάλογα με τις ζώνες που βρίσκεται η κατοικία, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 4.

 

5. Για τη στέγαση ομογενών δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε εργατικές κατοικίες ή διαμερίσματα είναι δυνατόν να ισχύουν μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

6. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 τροποποιείται ως εξής:

 

{Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50%. Η ισχύς της διάταξης εκτείνεται μέχρι την 31-12-2004.}

 

7. Οι ομογενείς, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδάφισης των κατοικιών τους, έχουν απόλυτη προτεραιότητα για τη στεγαστική τους αποκατάσταση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.