Νόμος 3325/05 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η αποζημίωση: α) του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν [Α] Π1/7085/31-12-1999 (ΦΕΚ 2269/Β/1999) κοινή υπουργική απόφαση και β) των Προέδρων των υπό στοιχεία 10 α' και 10 β' Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκαν με την υπ αριθμόν [Α] Π1/4516/31-08-2004 (ΦΕΚ 1378/Β/2004) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και γ) των δύο μελών των Μόνιμων αυτών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που ορίζονται με τα στοιχεία 1.4 της τελευταίας ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με το συζητούμενο θέμα από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.