Νόμος 3320/05 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατατάξεις προσωπικού των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έγιναν κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του νόμου 2839/2000 και οι οποίες αφορούσαν συμβάσεις καταρτισθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου 2539/1997 και της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 και οι οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικώς, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.