Νόμος 3320/05 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 3270/2004 και να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσωπικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και μόνιμοι υπάλληλοι με Α' βαθμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από αυτούς που έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3260/2004, οι οποίοι τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου.

 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 3260/2004 ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δύνανται να επιλέγονται, μετά από αίτησή τους και υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από αυτούς που έχουν τις οριζόμενες στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3260/2004 προϋποθέσεις.

 

Οι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που θα επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης αποσπώνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στο Υπουργείο αυτό μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.