Νόμος 3320/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 151/2004 Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 107/Α/2004), για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με εξαίρεση τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν, μπορούν να κριθούν και να επιλεγούν από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 11 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων και τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Αν οι κρινόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που θα διενεργήσει τις επιλογές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.