Νόμος 3320/05 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Θέματα Γραφείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 3274/2004 δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών αυξάνονται σε έξι (6).

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 3274/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Είναι δυνατή και η απόσπαση υπαλλήλου που υπηρετεί σε οργανική θέση άλλης Περιφέρειας, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.