Νόμος 3254/04 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μισθολογικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), μετά τη φράση του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992),, προστίθεται φράση ως εξής:

 

{τα πληρώματα των ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, τους νοσηλευτές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τους αποσπασμένους υπαλλήλους, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας,}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 μετά την φράση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαγράφεται η φράση και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

 

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.