Νόμος 3254/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται αφ' ης ίσχυσαν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού) υπ' αριθμόν 9918/05-03-2003 (ΦΕΚ 298/Δ/2003).

 

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003), καταργείται

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) καταργείται, από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός από το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, τα οποία εδάφια καταργούνται από 20-07-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.