Νόμος 3254/04

Ν3254/2004: Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3254/2004: Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 137/Α/2004), 22-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Άδειες λειτουργίας Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση στους χώρους Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών δραστηριοτήτων

Άρθρο 3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004

Άρθρο 4: Προστασία Ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων

Άρθρο 5: Κυρώσεις επί παραβάσεων Ολυμπιακών ξενοδοχειακών συμφωνιών

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις θεμάτων για την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών αθλητών, των προπονητών τους και του λοιπού εξειδικευμένου συνοδευτικού τους προσωπικού

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις συνεδριάσεως Ποινικών Δικαστηρίων στις Ολυμπιακές πόλεις κατά τον Αύγουστο 2004 και θέματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για θέματα ασφάλειας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Άρθρο 11: Αποσπάσεις προσωπικού για τις ανάγκες Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις για προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για την αναγκαστική απαλλοτρίωση στην περιοχή Πάτημα Δήμογλη Δήμου Αχαρνών

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις για την έκδοση ή αναθεώρηση των οικοδομικών αδειών

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για την εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 18: Μισθολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.