Νόμος 3227/04 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται:

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1)β του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

5. το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

7. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 14 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

8. Η περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

9. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

10. Η περίπτωση δ' του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989).

 

11. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.