Νόμος 3227/04

Ν3227/2004: Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3227/2004: Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 31/Α/2004), 09-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης

 

Άρθρο 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης - Μέτρα για τους επιδοτούμενους ανέργους

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων

 

Άρθρο 4: Κυρώσεις Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 5: Εκκαθαριστικά αποδοχών

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις για προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL

Άρθρο 9: Προγράμματα επιδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών

Άρθρο 10: Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)

Άρθρο 13: Ετήσια άδεια με αποδοχές

 

Κεφάλαιο Γ: Προϋποθέσεις και διαδικασία λειτουργίας ιδιωτικών γραφείων και κέντρων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

 

Άρθρο 14: Ιδιωτικά γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

Άρθρο 15: Ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

Άρθρο 16: Μητρώο - εποπτεία και παρακολούθηση

Άρθρο 17: Κυρώσεις

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19: Εξουσιοδοτήσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών

 

Άρθρο 20: Θέματα στεγαστικής συνδρομής

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις οφειλών προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 22: Θέματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της ανώνυμης εταιρίας Ολυμπιακό Χωριό 2004

Άρθρο 23: Ρύθμιση θεμάτων Εργατικής Εστίας

Άρθρο 24: Θέματα προσωπικού Οργανισμού Εργατικής Εστίας

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 26: Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 27: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.