Νόμος 3209/03 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρακτικοί νοσοκόμοι, που κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και σε νοσοκομεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001, έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν την ταχύρρυθμη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) και αποκτούν άδεια άσκησης βοηθού νοσηλευτή, επιτρέπεται να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες με την απόφαση της μετάταξης προσωποπαγείς αντίστοιχες θέσεις.

 

Για τη μετάταξη αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του νόμου 2683/1999.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999) έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου και απόκτησε μετά την ημερομηνία αυτή την ανάλογη εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.