Νόμος 3207/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ανακατασκευή της παιδικής κατασκήνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ανακατασκευή των κτιρίων της παιδικής κατασκήνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος σε έκταση επιφάνειας 109.338,18 m2 στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας, όπως αυτή απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτρέπεται η ανακατασκευή των υπαρχόντων κτισμάτων με προσαύξηση 10% επ' αυτών σε κάλυψη, δόμηση και όγκο για τον εκσυγχρονισμό τους και τη συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών υγιεινής και ασφάλειας.

 

Οι κατασκηνώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 θα χρησιμοποιηθούν ως χώρος Ολυμπιακής φιλοξενίας. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 θα λειτουργήσει ως οργανωμένο θέρετρο (παιδική κατασκήνωση) και ως χώρος για την εξυπηρέτηση αναγκών των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

n.3207.03.1

 

2. Στην πιο πάνω έκταση επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφρών κατασκευών που μπορεί να αποσπαστούν, εκτός από αυτές που για λόγους υγιεινής και ασφάλειας επιβάλλεται να είναι μόνιμες. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5,5% της συνολικής έκτασης και ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις το 0.05. Τα κτίσματα επιτρέπεται να είναι μονώροφα ή διώροφα μέγιστου ύψους 4.5 και 6 m αντίστοιχα, με δυνατότητα επιπλέον κατασκευής στέγης ύψους έως 1.60 m, και τοποθετούνται υποχρεωτικώς εντός του περιγράμματος που ορίζεται στο διάγραμμα της παραγράφου 1.

 

3. Για την ανακατασκευή των κτιρίων της παιδικής κατασκήνωσης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δ)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002). Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 

4. Για την τοποθέτηση των πιο πάνω κατασκευών απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.