Νόμος 3207/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και εγκρίσεις λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων (προετοιμασίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων), που δραστηριοποιούνται εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων αγωνιστικών ή μη, συμμορφώνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις των κλαδικών Οδηγών Υγιεινής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), το οποίο τεκμηριώνεται με τα ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης αρχεία και επαληθεύεται από εργαστηριακές αναλύσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

 

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ελέγχεται και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων πριν από την έναρξη της Ολυμπιακής περιόδου, όπως και κατά τη διάρκειά της.

 

3. Η παραπάνω βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης Εγκρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ορίζεται ως έγκριση λειτουργίας των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα της Ολυμπιακής περιόδου και αποτελεί απαραίτητο παραστατικό για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας τους εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.