Νόμος 3066/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εποπτεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η εποπτεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία με αποφάσεις της δύναται να θέτει κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα και να ρυθμίζει ιδίως τις κατηγορίες των τοποθετήσεων, στις οποίες το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων επενδύει τα διαθέσιμά του, καθώς και το ύψος τους ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων του.

 

Η εποπτεία του Ταμείου για θέματα προσωπικού και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η άσκηση γενικής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και άπτονται θεμάτων του Ταμείου είναι νόμιμες, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί για ακύρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003), με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 27 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.