Νόμος 3057/02 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128Δ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Ε ως εξής:

 

{Άρθρο 128Ε: Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων

 

1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή το φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόμενος.

 

2. Ο έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές είναι υποχρεωτικός κατά τη διεξαγωγή αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας στους οποίους συμμετέχουν ομάδες Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών.

 

3. Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας και ειδικότερα:

 

α. Στα εθνικά πρωταθλήματα σε έναν τουλάχιστον αγώνα, κάθε αγωνιστικής ημέρας και κάθε κατηγορίας Πρωταθλήματος. Ειδικά, σε όσα Εθνικά Πρωταθλήματα διεξάγονται αγώνες κατάταξης (play off), ο έλεγχος γίνεται σε έναν τουλάχιστον αγώνα κάθε αγωνιστικής, κάθε φάσης, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα και

 

β. Στο Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν αγώνα τουλάχιστον κάθε αγωνιστικής και κάθε φάσης αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα.

 

4. Επίσης ο έλεγχος ντόπινγκ είναι υποχρεωτικός σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας στους αγώνες της ανώτατης ερασιτεχνικής κατηγορίας πανελλήνιων ή εθνικών πρωταθλημάτων στα αθλήματα που έχουν επαγγελματικά πρωταθλήματα, καθώς επίσης και στα αθλήματα που καλλιεργούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο έλεγχος στα ομαδικά αθλήματα γίνεται τουλάχιστον σε έξι (6) αγωνιστικές του οικείου πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας αυτού και όπου διεξάγονται αγώνες κατάταξης (play off), κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ως προς το Κύπελλο Ελλάδας, ο έλεγχος γίνεται τουλάχιστον στους αγώνες της ημιτελικής και της τελικής φάσης.

 

5. Όσον αφορά τα ατομικά αθλήματα, έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε μία αγωνιστική ημέρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων και Εθνικών Πρωταθλημάτων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας.

 

6. Εκτός των ανωτέρω κατ' ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο αριθμό ελεγχομένων αθλητών είτε και σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των προαναφερομένων.

 

7. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται από την αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

 

8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ή την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

Οι ανωτέρω φορείς με γραπτή εντολή τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ζητούν τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ.

 

8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητών που προετοιμάζονται σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ στον αντίστοιχο φορέα του κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου, ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (ΠΟΑ).

 

9. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία κλήρωσης των αγώνων ή των αγωνισμάτων που θα διεξαχθεί ο πιο πάνω έλεγχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαδικασία γνωστοποίησης των αρμόδιων για τη διεξαγωγή του ελέγχου προσώπων, η διαδικασία κλήρωσης των αθλητών από κάθε ομάδα ή αγώνισμα, που θα υποβληθούν στον έλεγχο ντόπινγκ και ο τρόπος ανακοίνωσης στους κληρωθέντες, η διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς των δειγμάτων, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.