Νόμος 3057/02 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 84 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Κάθε αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία, έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής:

 

α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος.

 

β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α' αθλητικών διοργανώσεων ή στιγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα.

 

γ) Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β' με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό.

 

Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 84 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που αποκτάει δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) και του νόμου [Ν] 2684/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύουν αυτοί κάθε φορά, μαγνητοσκοπημένα ή μαγνητοφωνημένα στιγμιότυπα κατ' επιλογή του αιτούντος, διάρκειας μέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιμοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. H αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ημέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις μεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεμία επί του συνολικού ημερήσιου προγράμματος, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που ευθύνεται, αποκλείεται, από την άσκηση του σχετικού δικαιώματός του για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής αγώνων με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 84 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{8. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαμβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες από την εκμετάλλευση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αν πρόκειται για αμοιβές Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή Καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο ΕΣΑΚΕ, αν πρόκειται για αμοιβές Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).

 

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ΕΣΑΚΕ), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία, και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία οργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.

 

Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.