Νόμος 3051/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Καθορισμός θέσεων προστατευόμενων ατόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας πριν αποστείλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά νομαρχία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου, η οποία εξής περιορίζεται σε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Για τον προσδιορισμό των θέσεων που προκύπτουν βάσει των ποσοστών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.