Νόμος 2947/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου μέχρι το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2819/2000 αντικαθίσταται, αφ' ης στιγμής ίσχυσε, ως εξής:

 

{1. Κυρώνεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτοκόλλου 110245/11400/Α0010/1999, με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο ίδρυμα Βασίλειος και Ελίζα Γουλανδρή δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και υπό τους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους, το δημόσιο κτήμα ΑΒΚ 1740 και το συνεχόμενο προς αυτό τμήμα του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 2543, συνολικού εμβαδού 12.055 m2 που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ριζάρη και Βασιλίσσης Σοφίας. Το άνω παραχωρηθέν στο Ίδρυμα τούτο όλον ακίνητο.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου 2819/2000 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται για το πιο πάνω παραχωρηθέν ενιαίο ακίνητο.}

 

2. α. Επιτρέπεται η κατασκευή επεκτάσεων του κτιριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου στο χώρο που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής:

 

i) Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου στο υφιστάμενο κτήριο Β και υπέργειων και υπογείων ορόφων κύριας χρήσης και απαλλάσσονται από τις απαιτούμενες κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις θέσεις στάθμευσης, στο σύνολο του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας έως 8.000 m2.

 

ii) επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων και η ενίσχυση των υφιστάμενων κτιρίων με κατάλληλες επεμβάσεις για αντισεισμική προστασία,

 

β. Για την επέκταση και ολοκλήρωση του κτιριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, ως εξής:

 

i) Επιτρέπεται η κατασκευή ενισχύσεων των φερόντων στοιχείων εντός ζώνης πλάτους 0.35 m εκτός οικοδομικής γραμμής, με σκοπό τη στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού των υφιστάμενων κτιρίων για αντισεισμική προστασία του κτιρίου, καθώς και επέμβαση στις όψεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

 

ii) Επιτρέπεται η κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος τρίτου ορόφου στο υφιστάμενο Κτίριο Β (επί της οδού Μιχαλακοπούλου), επιφάνειας όσης και το υφιστάμενο κτίριο στις εξωτερικές του διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών υποστυλωμάτων και των μελλοντικών ενισχύσεών τους, ύψους επιπλέον 7.5 m υπεράνω του διαμορφωμένου σήμερα μέγιστου ύψους του δεύτερου ορόφου, μετρούμενου στο άνω μέρος του στηθαίου.

 

iii) Στον υπό στοιχεία Α-Β-Γ1-Γ-Δ-Ε-Α οικοδομήσιμο χώρο Εθνικής Πινακοθήκης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει τον παρόντα νόμο επιτρέπεται η κατασκευή:

 

1. έως τριών υπόγειων χώρων κύριας χρήσης, ύψους έως 7 m εκάστου, οι οποίοι θα λειτουργούν με φυσικό και τεχνητό φωτισμό και αερισμό, με παράλληλη πρόβλεψη για τοποθέτηση χώματος ικανού βάθους για φύτευση χαμηλού και υψηλού πρασίνου κατά περιοχές,

 

2. υπέργειων κατασκευών σε περιορισμένη έκταση για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων υπόγειων, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το απόλυτο υψόμετρο 105 m,

 

3. Ζώνης ανελκυστήρων και ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής για την εξυπηρέτηση των κτηρίων Α και Γ, διαστάσεων 20 x 28.12 m ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Α εντός του περιγράμματος Ζ - Η - Θ - I - Ζ.

 

4. Ζώνης ανελκυστήρων, ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής και ραμπών για την εξυπηρέτηση του κτηρίου Β, εντός του ορίου ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 10 x 106 m και ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Β ύστερα από την προσθήκη του Γ ορόφου εντός του περιγράμματος Κ - Λ - Ν - Μ - Κ.

 

5. ανοικτής κλίμακας διαφυγής για την εξυπηρέτηση του Κτιρίου Β, εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) και ύψους όσο το ύψος του Κτιρίου Β, ύστερα από την προσθήκη του τρίτου ορόφου.

 

γ. διατάξεις του από 01-07-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 387/Δ/1981), που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο και δεν είναι αντίθετες με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε άλλη διάταξη, αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο χώρο.

 

 

n.4042.12.2

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.