Νόμος 2941/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 απαλείφεται η λέξη πληροφορικής.

 

2. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας οι οποίες ανήκουν στον τομέα πληροφορικής, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης τόκων της δεύτερης ομάδας ενισχύσεων του νόμου 2601/1998, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.