Νόμος 2939/01 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των άλλων προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διακινητές άλλων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4Β.

 

2. Για τη διακίνηση στην αγορά των προϊόντων αυτών εφαρμόζονται ευρωπαϊκά, διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και την ανακτήσιμη φύση τους. Τα πρότυπα διαχείρισης άλλων προϊόντων που έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μπορεί να καθίστανται υποχρεωτικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.