Νόμος 2873/00 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Παράταση προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2601/1998 όπως αυτό προστέθηκε στον εν λόγω νόμο με το άρθρο 35 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998), παρατείνεται μέχρι την 31-12-2001.

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (υ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, η οποία παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 31-12-2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.