Νόμος 2873/00 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω κοινωνικοί πόροι των αντίστοιχων νομικών προσώπων, Δημοσίου, οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.

 

1. Τα έσοδα από κληρονομιές άκληρων πολιτικών υπαλλήλων που απεβίωσαν, που προβλέπονται από το από [Ν] 12-02-1923 νομοθετικό διάταγμα και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

2. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 21 του άρθρου 14 του διατάγματος της [ΠΔ] 10-05-1926 (ΦΕΚ 241/Α/1926) χρηματικά ποσά που εισπράττονται ως αντισηκώματα, πρόστιμα ή εξαγορά υπηρεσίας και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

3. Τα έσοδα από την εκποίηση κάθε είδους άχρηστου για το στρατό υλικού, λόγω φθοράς ή λόγω επίταξης που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 10-05-1926 άρθρο 14 παράγραφος 20, αναγκαστικό νόμο [Ν] 114/1936 άρθρο 2 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

4. Τα έσοδα από την εκποίηση κάθε είδους χρήσιμου αλλά ακατάλληλου για το στρατό υλικού, καθώς και υλικού που δεν χρησιμοποιήθηκε, που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 10-05-1928 άρθρο 14 παράγραφος 20, αναγκαστικό νόμο [Ν] 114/1938 άρθρα 2 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

5. Ποσοστό 2% επί των πληρωμών που κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις για προμήθειες, επισκευές, μετασκευές, κατασκευές εγκαταστάσεων, μισθώματα και ημερομηνία του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 398/1974 άρθρο 21 παράγραφοι 6, 7 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου αλληλοβοηθείας στρατού ξηράς.

 

6. Η κράτηση 4% επί της αξίας των προμηθευόμενων πολεμικών ή υπηρετικών πλοίων ή σκαφών, είτε για ναυπήγηση είτε για αγορά που προβλέπονται από τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 5481/1932 άρθρο 44, παράγραφος α', αναγκαστικό νόμο [Ν] 2141/1939, αναγκαστικό νόμο [Ν] 437/1948 άρθρο 1 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

 

7. Η Κράτηση 4% στο ποσό της αγοράς τορπιλών και λοιπών εκρηκτικών υλών υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, που γίνονται για την υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος που προβλέπονται από τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 5481/1932 άρθρο 44 παράγραφος α', αναγκαστικό νόμο [Ν] 2141/1939, αναγκαστικό νόμο [Ν] 437/1948 άρθρο 1 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού,

 

8. Τα εισπραττόμενα από το Δημόσιο για το Πολεμικό Ναυτικό έσοδα και αντισηκώματα που προβλέπονται από τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 5481/1932 άρθρο 50, νόμο [Ν] 2740/1921 άρθρο 10, νόμο [Ν] 5121/1931 άρθρο 111, περί αεροπορίας νόμο [Ν] 5481/1932 άρθρο 111 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

 

9. Τα αντισηκώματα των στρατευσίμων της αεροπορίας που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1447/1938, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3850/1958 άρθρα 88-89, περί στρατολογίας και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

 

10. Η κράτηση 15% των αντισηκωμάτων και προστίμων, με βάση την ισχύουσα στρατιωτική νομοθεσία που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974, νόμο [Ν] 788/1978 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.

 

11. Η κράτηση 1% στις αποδοχές των στρατευσίμων που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.

 

12. Η κράτηση στο αντίτιμο της τροφοδοσίας των κληρωτών και εφέδρων οπλιτών που αναχωρούν σε άδεια μικρής διάρκειας που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.

 

13. Το ποσοστό μέχρι 20% στα καθαρά κέρδη των εκμεταλλεύσεων προσωπικού, που λειτουργούν εντός των στρατιωτικών χώρων, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (βάσει του προϋπολογισμού 94 - 95 το ποσοστό είναι 3%) που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974 άρθρο 21 παράγραφος 2 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών Αεροπορίας.

 

14. Η κράτηση 15% από τα καθοριζόμενα, βάση της ισχύουσας Στρατολογικής Νομοθεσίας, αντισηκώματα και πρόστιμα που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974 άρθρο 21 παράγραφος 5 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας.

 

15. Η κράτηση 1% στις αποδοχές των στρατευσίμων και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974.

 

16. Η κράτηση στο αντίτιμο της τροφοδοσίας των κληρωτών και εφέδρων οπλιτών που αναχωρούν σε άδεια μικρής διάρκειας, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας.

 

17. Τα ποσό των παραγραφέντων μισθών απόντων οπλιτών που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 398/1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας.

 

18. Η κράτηση 4% επί της συνολικής δαπάνης που κάνει το Δημόσιο, το Ταμείο Άμυνας Αεροπορίας ή το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, για προμήθειες, επιχορηγήσεις και άλλες υπηρεσίες, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1988/1939 άρθρο 4 παράγραφος 11, αναγκαστικό νόμο [Ν] 2141/1939 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 

19. Το προϊόν από την εκποίηση άχρηστων και εύχρηστων, αλλά ακατάλληλων υλικών και εφοδίων, που ανήκουν στο Υπουργείο Αεροπορίας και στις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες, με εξαίρεση τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1077/1938 περί τρόπου εκποιήσεως παλαιότερου υλικού, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1988/1939 άρθρο 4 παράγραφος 13, νόμο [Ν] 1678/1944 άρθρο 4 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

 

20. Τα έσοδα από την επιβολή δικαιώματος χρήσης λιμένος επί των εισαγόμενων πετρελαιοειδών, καθώς και για τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα Κρατικά Διυλιστήρια που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 3834/1958 και καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.

 

21. Το τέλος το οποίο επιβάλλεται στο εισαγόμενα ή παραγόμενα στο εξωτερικό πετρελαιοειδή, Το τέλος καταβάλλεται από τον παραλήπτη στα όνομα του οποίου γίνεται ο εκτελωνισμός, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 357/1969 και καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.

 

22. Τα έσοδα από την εισφορά επί των αποδοχών των εργατών και υπαλλήλων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 843/1948 και καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.

 

23. Τα έσοδα από το ποσοστό 2% των μισθωμάτων των μεταξύ του Κράτους και ιδιωτών συμβάσεων, για εκμετάλλευση άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών, καθώς και επί των αποζημιώσεων γενικά των χορηγούμενων από το Δημόσιο στα πλοία που μεταφέρουν ταχυδρομείο, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 528/1938, άρθρα 4 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

24. Η εισφορά 10.000 δραχμών για κάθε έκδοση άδειας για κατοχή όπλου σε πλοιάρχους, που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση [Α] 3312/1994 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

25. Η εισφορά υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνου που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση [Α] 3312/1994 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

26. Τα έσοδα από εκποίηση σε ιδιώτες κρατικών πλοίων, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 469/1974 άρθρο 7 και νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3390/1955 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

27. Τα έσοδα από το προϊόν εκποίησης ανασυρόμενων από τη θάλασσα αδέσποτων πραγμάτων που καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

28. Τα έσοδα από το προϊόν εκποίησης ανελκυσθέντων έρμαιων και ναυαγίων (ανενεργός πόρος) που καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

29. Τα έσοδα από το ποσοστό 10% σε κάθε θαλάσσια λεία που καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

30. Τα έσοδα από την επιβολή δικαιώματος χρήσης λιμένος επί των εισαγόμενων πετρελαιοειδών και για τα προϊόντα το οποία παράγονται από τα Κρατικά Διυλιστήρια που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 3834/1958 και καταβάλλονται υπέρ των Λιμενικών Ταμείων.

 

31. Το τέλος που εισπράττεται από το Λιμενικά Ταμεία το οποίο επιβάλλεται στα εισαγόμενα η παραγόμενα στο εξωτερικό πετρελαιοειδή. Σύμφωνα με το νόμο, το τέλος καταβάλλεται από τον παραλήπτη στο όνομα του οποίου γίνεται ο εκτελωνισμός, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 357/1969 και καταβάλλονται υπέρ των Λιμενικών Ταμείων.

 

32. Ο πόρος υπέρ των απαμακρυνθέντων από την Υπηρεσία Λεμβούχων που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 4544/1966 και βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 176/1977 και καταβάλλονται υπέρ του ειδικού λογαριασμού αποζημίωσης λεμβούχων.

 

33. Η ειδική εισφορά 0,50 δραχμών για κάθε τόνο σίτου προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού εκφορτωμένου σε λιμάνι ή όρμο με μηχανικά μέσα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά ή των κυλινδρόμυλων ή άλλων οργανώσεων ή που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 3239/1955 και καταβάλλονται υπέρ του λογαριασμού προστασίας φορτοεκφορτωτών λιμενεργατών.

 

34. Τα έσοδα που αποδίδει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά που προκύπτουν από τα δικαιώματα φορτοεκφόρτωσης και καταβάλλονται υπέρ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΙΗΡΗΣ.

 

35. Τα έσοδα από το φόρο που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή των ελαστικών αυτοκινήτων και των αεροθαλάμων αυτών, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 843/1948 και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ).

 

36. Η εισφορά επί των αποστειρουμένων σύκων που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2167/1952 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚΔ).

 

37. Τα παράβολα αποστειρουμένων σύκων που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2167/1952 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

38. Τα τέλη σημάνσεως αποστειρουμένων σύκων που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2167/1952 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

39. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από τη στρεμματική αποζημίωση αδειών ρυζοκαλλιέργειας που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1, αναγκαστικό νόμο [Ν] 1850/1951 άρθρο 2 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

40. Το παράβολο αναθεώρησης των τιμών ελαιοπυρήνων που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 5 παράγραφος 1, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2686/1953 άρθρα 4, 5 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚΔ).

 

41. Το έσοδο από το ποσοστό 15% του φόρου πολυτελείας επί της τεχνητής μετάξης που κατασκευάζεται στην ημεδαπή, που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1, νόμο [Ν] 2152/1952 άρθρο 1 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

42. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές για την προώθηση της εντατικής καλλιέργειας που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 813/1937 άρθρο 15 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

43. Τα δικαιώματα για την έκδοση αντιγράφων συμβολαίων και πάσης φύσεως πράξεων για χρήση του Δημοσίου που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 670/1977 άρθρο 111 και καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

 

44. Η εισφορά που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 6071/1937 (ΦΕΚ 68/Α/1937), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.