Νόμος 2839/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αποσπάσεις Δικαστικών Λειτουργών και μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (νόμος [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988)), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 2145/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Δικαστικοί λειτουργοί είναι δυνατό να αποσπώνται και να αναλαμβάνουν καθήκοντα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στη Γραμματεία και τη Διεύθυνση Εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η απόσπαση γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας και δεν είναι δυνατό να υπερβεί την τριετία.}

 

2. Οι προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο αποσπάσεις, καθώς και οι αποσπάσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης επιτρέπονται και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τις αποσπάσεις αυτές απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον φορέα από τον οποίο προέρχονται. Οι λεπτομέρειες καταβολής του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, ρυθμίζονται με την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής κοινή υπουργική απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.