Νόμος 2833/00 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κειμένων διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος διενεργείται εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους, σε μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες, που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ταυτόχρονα στις έδρες όλων των νομαρχιών και επαρχιών της Χώρας, κάθε δε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής.}

 

2. Οι πρώτες εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά την ισχύ του παρόντος άρθρου, θα διενεργηθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους 2000, σε μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες που θα καθορισθούν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

 

3. Παρατείνεται η θητεία όλων των αιρετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1486/1984, μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που θα προκύψουν από τις, κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, εκλογές, είτε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 327/1987, είτε, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1486/1984.

 

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.