Νόμος 2790/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Πολεοδομικό σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο της στεγαστικής αποκατάστασης των ομογενών, για την έγκριση νέων ρυμοτομικών σχεδίων και την επέκταση υπαρχόντων ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και τον καθορισμό των χρήσεων γης, των όρων και των περιορισμών δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2508/1997, όπως ισχύουν.

 

2. Για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης των ομογενών μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, στις διατεθειμένες εκτάσεις, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, σε ίδιες εκτάσεις των φορέων ή των ομογενών, εφόσον η διατιθέμενη από αυτούς έκταση, υπερβαίνει το 50% της έκτασης που πολεοδομείται ή σε διατιθέμενες από τους ομογενείς εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης ή δανειοδότησης για τη στεγαστική αποκατάστασή τους καθώς και να ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησής του κατά τις γενικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 Περί Σχεδίων Πόλεων κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

3. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), όπως ισχύει, είναι δυνατή η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας της κύριας και μοναδικής κατοικίας ομογενών που έχει ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

Η σύνδεση του παραπάνω κτίσματος γίνεται αφού προηγουμένως υποβληθούν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οι δηλώσεις και τα αναφερόμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983. Για τη σύνδεση προσκομίζονται στον αρμόδιο φορέα κοινής ωφελείας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 38106/1989 (ΦΕΚ 360/Β/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι ομογενείς απαλλάσσονται από την καταβολή της ειδικής εισφοράς που προσδιορίζεται από το 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 393/Δ/1983) Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτων και σχετικές διαδικασίες. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τα κτίσματα που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.