Νόμος 2742/99 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως ισχύουν μετά το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α/1996), την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) και την περίπτωση η' του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), εφαρμόζονται ανάλογα και στις Ειδικές Υπηρεσίες Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980). Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου, αρμόδιο είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.