Νόμος 2676/99 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωσή τους με το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 2109/1992 (ΦΕΚ 205/Α/1992), καθώς και της υπουργικής απόφασης [Α] Φ11/2406/03-11-1992 (ΦΕΚ 678/Β/1992), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με την [Α] Φ11/2456/15-11-1993 (ΦΕΚ 859/Β/1993) όμοια και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω δεν ισχύουν τυχόν εκχωρήσεις προς τρίτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.