Νόμος 2676/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ασφαλιζόμενα πρόσωπα στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ασφάλιση του ανωτέρω Οργανισμού υπάγονται υποχρεωτικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων, του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, το τακτικό προσωπικό του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, καθώς και οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Προαιρετικά υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 Οργανισμού, όλοι οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων μεταφέρονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και θεωρούνται ασφαλισμένοι αυτού.

 

3. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα καταργούμενα Ταμεία, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος στα Ταμεία αυτά, καθώς και ο χρόνος που διανύεται ή αναγνωρίζεται έως την έναρξη ισχύος του Οργανισμού, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται μετά πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, αναλογιστική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών κάθε δήλωση φυσικού ή νομικού προσώπου προς τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος κατά την παράγραφο 1 του παρόντος πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ότι ο δηλών υπέβαλε απογραφική δήλωση ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.