Νόμος 2676/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Καταργούμενα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ημερομηνία σύστασης του Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου Ταμεία Αρωγής, καταργούνται από το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ταμείο, ως καθολικό διάδοχο, χωρίς καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

 

2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των καταργούμενων Ταμείων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

 

3. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τα καταργούμενα Ταμεία συνεχίζονται στο όνομα του Ταμείου χωρίς διακοπή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.