Νόμος 2637/98 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Πόροι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πόροι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων είναι:

 

1. Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας.

 

2. Για τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, που αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου των εισροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας, με βάση τις εισροές του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

3. Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

4. Ανταποδοτικά τέλη πραγματοποιούμενων τεχνικών και διοικητικών ελέγχων εκεί όπου επιβάλλονται.

 

5. Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979).

 

6. Οι πόροι των καταργούμενων με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου Οργανισμών, που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3853/1958 (ΦΕΚ 160/Α/1958), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 675/1977 (ΦΕΚ 251/Α/1977), του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3758/1957 (ΦΕΚ 184/Α/1957), του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 222/1985 (ΦΕΚ 83/Α/1985), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 539/1988 (ΦΕΚ 247/Α/1988) και της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

7. Οι πόροι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, εκτός από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), κατατίθενται σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό και οι τόκοι αποτελούν έσοδο του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.