Νόμος 2434/96 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης ανεργίας οικοδόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/A/1992), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει όμοια θέματα, καταργείται από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του νόμου 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για να δικαιούνται επίδομα ανεργίας οι άνεργοι των κατηγοριών της παραγράφου 1 απαιτούνται:

 

α) 120 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου για επιδοτούμενους από την ισχύ του παρόντος νόμου και ύστερα.

 

β) 110 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου για επιδοτούμενους από 01-06-1997 και ύστερα.

 

γ) 100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου για επιδοτούμενους από 01-06-1998 και ύστερα.

 

Ως περίοδος υπολογισμού των ημερομισθίων των παραπάνω περιπτώσεων α', β' και γ' θεωρείται το 14μηνο πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.