Νόμος 2434/96 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο εδάφιο ι)δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/A/1994) προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το προσωπικό του

Πειραματικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΙΕKΑ) Αττικής.}

 

2. Το ειδικό μηνιαίο επίδομα των 18.000 δραχμών που χορηγείται από 01-07-1992, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 41 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/A/1992) στους προϊσταμένους της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, καθώς και σε όλους τους δικηγόρους των Οργανισμών αυτών και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, χορηγείται από 01-01-1996 και στο νομικό σύμβουλο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.