Νόμος 2414/96 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αληθής έννοια του εδαφίου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2328/1995 έχει ως εξής:

 

{Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ελληνική ανώνυμη εταιρεία και οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου.}

 

2. Το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2328/1995 τροποποιείται ως εξής:

 

{Ειδικά ως προς τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕKΑ), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του νόμου [Ν] 1969/1991, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 5% για καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισμός του ποσοστού μέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες, εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους περισσότερες μετοχές, είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων μετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως. Η ρύθμιση των παραπάνω εδαφίων ανατρέχει στην 03-08-1995, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 2328/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.