Νόμος 2386/96 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ειδική αποζημίωση των ΔΙΒΕΕΤ δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση στις υπηρεσίες για το προσωπικό, των οποίων προβλέπεται η αποζημίωση αυτή με εξαίρεση μόνο τους υπηρετούντες με οποιονδήποτε τρόπο στα γραφείο Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του ίδιου Υπουργείου.

 

Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 197/Α/1993) εφαρμόζεται ανάλογα και για το λογαριασμό των ΔΙΒΕΕΤ.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) ισχύει και για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών, τους υπαλλήλους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους διοικητικούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τους δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.