Νόμος 2366/95

Ν2366/1995: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2366/1995: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 256/Α/1995), 12-12-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 2: Ρύθμιση θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Άρθρο 3: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-12-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.