Νόμος 2335/95 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφοι 2-10 του νόμου 2190/1994 εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση απόλυσης με το νόμο 1882/1990, χωρίς τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης.

 

2. Στις διατάξεις των παραγράφων 2-10 του άρθρου 25 του νόμου 2190/1994 υπάγονται και όσοι υπηρετούσαν κατά την ισχύ του νόμου 1882/1990 και απολύθηκαν σε ημερομηνίες διαφορετικές από τις οριζόμενες στο νόμο 1882/1990, με αιτιολογία ότι δεν ήταν σύννομη η αρχική σύμβαση πρόσληψης ή η μετέπειτα παράταση ή ανανέωσή της.

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2298/1995 (ΦΕΚ 62/Α/1995), η φράση έως 15-01-1995 αντικαθίσταται με τη φράση έως 08-04-1995.

 

4. Η περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, που προστέθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2256/1994, (ΦΕΚ 196/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ε. Το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και το προσωπικό που απασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τα προγράμματα απεξάρτησης από το ναρκωτικά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.