Νόμος 2224/94 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Θέματα εποπτευόμενων οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 2116/1993 και επαναφέρεται η επωνυμία του οργανισμού ως Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, επιτρέπεται η επωνυμία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας εκτός από το εθνόσημο με τον τίτλο Ελληνική Δημοκρατία να απεικονίζεται και με τη μορφή ειδικού λογότυπου ή σήματος (γραφικής παράστασης).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

2. Στις απαλλαγές της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/1985) περιλαμβάνονται και τα δικαστικά τέλη και παράβολα, καθώς και όλες οι ατέλειες και τα δικαστικά και διοικητικά και οικονομικά προνόμια, που ισχύουν κάθε φορά για το Δημόσιο που επεκτείνονται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Οργανισμό Εργατικής Εστίας και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα συνιστώνται έως τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα γραφεία διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και αντιπροέδρων των:

 

α) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

β) Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας,

γ) Οργανισμού Εργατικής Εστίας και

δ) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.

 

Η πρόσληψη στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως, ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά, σε περίπτωση απολύσεως, δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.