Νόμος 2181/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 24Α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), που προστέθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες, και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφ' όσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου νομάρχη.

 

2. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθενται τα εξής:

 

{Προσωρινή άδεια μπορεί να χορηγηθεί για την πραγματοποίηση δοκιμαστικών εκπομπών και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, εφόσον η σχετική τεχνική μελέτη κρίνεται επαρκής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο υπόλοιπος φάκελλος πλήρης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εφόσον στην περιοχή έχει ιδρυθεί πάρκο κεραιών οι άδειες της παραγράφου αυτής χορηγούνται μόνο για εγκατάσταση μέσα στο πάρκο κεραιών.

 

Ως προς την εγκατάσταση των κεραιών, πομπών και αναμεταδοτών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ισχύουν και οι σχετικές ειδικές διατάξεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.