Νόμος 2166/93 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 5)δ του άρθρου 24Α Του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992) Περί οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των τηλεπικοινωνιών, που προστέθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993) και στο τέλος του τέταρτου στίχου αυτής προστίθεται η φράση:

 

{και κατ' εξαίρεση των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.