Νόμος 2166/93 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4)α του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), προστίθενται τα εξής:

 

{Οι ως άνω Ζώνες αποτυπώνονται σε χάρτη με κατάλληλη κλίμακα, ο οποίος αποστέλλεται στα Υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται εντός τριών (3) μηνών, από της παραλαβής. του χάρτη, να σημειώσει επ' αυτού εάν υπάρχουν περιοχές και τα όριά τους, οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα δάση. Αν παρέλθει άπρακτο το τρίμηνο αυτό, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να σημειωθούν στο χάρτη οι τυχόν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώροι και τα όριά τους που εμπίπτουν σ' αυτόν, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 91 του νόμου 1892/1990, πριν την ολοκλήρωση της οποίας δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.