Νόμος 1428/84 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών, που βρίσκονται μέσα στις λατομικές περιοχές του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζεται για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ως δημόσιας ωφέλειας.

 

2. Όταν για την εξυπηρέτηση της εκμεταλλεύσεως των λατομείων της προηγούμενης παραγράφου ή για την κατασκευή έργων υποδομής είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, που βρίσκεται μέσα στη λατομική περιοχή ή έξω από αυτήν, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση της ξένης ιδιοκτησίας, θεωρούμενη ότι συντελείται για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

 

Οι εκτάσεις αυτές δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εξορυκτικής δραστηριότητας.

 

Σε κάθε περίπτωση η απαλλοτρίωση γίνεται με δαπάνες του εκμεταλλευτή και υπέρ του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

3. Όταν για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών που βρίσκονται έξω από τις λατομικές περιοχές είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, για την κατασκευή δρόμων προσπέλασης και την ανέγερση εργοστασίων και αποθηκών, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αυτής με αίτηση και δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και υπέρ του Δημοσίου.

 

4. Οι απαλλοτριώσεις των προηγούμενων παραγράφων γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128 - 138 του [Π] Μεταλλευτικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.