Νόμος 1914/90 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 6 το νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Όταν πρόκειται να κατασκευασθούν τεχνικά έργα με χρηματοδότηση τρίτων, με αντιπαροχή την εκμετάλλευσή τους για ορισμένο χρόνο (σύμβαση παραχώρησης), επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να μελετήσουν και να προτείνουν την καθιέρωση του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου.

 

Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, οι όροι της οποίας καθώς και η αμοιβή, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, καθορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, χωρίς δέσμευση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.