Νόμος 1797/88 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι διατάξεις:

 

α) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3095/1954 (ΦΕΚ 252/Α/1954),

β) του άρθρου 86 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 (ΦΕΚ 205/Α/1969),

γ) του άρθρου 43 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974),

δ) του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 936/1979 (ΦΕΚ 144/Α/1979),

ε) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.

 

2. Διατηρούνται και μετά την ισχύ του νόμου αυτού οι διατάξεις:

 

α) του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987),

β) του νόμου [Ν] 1433/1984 (ΦΕΚ 51/Α/1984),

γ) του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1554/1985 (ΦΕΚ 97/Α/1985),

δ) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2176/1952 (ΦΕΚ 207/Α/1952),

ε) του νόμου [Ν] 3213/1955 (ΦΕΚ 108/Α/1955),

στ) του από [ΒΔ] 02-09-1952 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 246/Α/1952),

ζ) της απόφασης 372904/1972 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 309/Β/1972),

η) του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985),

θ) του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987),

ι) του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987),

ι)α) άλλες διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται κρατήσεις επί δαπανών προμηθειών υπέρ ορισμένων ταμείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.