Νόμος 1337/83 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Κύρωση αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμό 15256/111-2/111-1/1982 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ρύθμιση οφειλών από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών άρθρου 120 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 145/Β/1982), όπως τροποποιήθηκε από τις με αριθμό [Α] Γ27320/1760/07-07-1982, Γ45752/2551/1982 και Γ58486/3146/1982 όμοιες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στα (ΦΕΚ 470/Β/1982), (ΦΕΚ 926/Β/1982), (ΦΕΚ 25/Β/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.