Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Βεβαίωση παραβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων βεβαιούνται και δι' εκθέσεων των ιατρών ή των υγειονομικών φυλάκων των Υγειονομικών Κέντρων, άνευ συμπράξεως γραμματέας ή αστυνομικού οργάνου, μετ' ένορκη δι' εξέτασιν του συντάξαντος την έκθεση υπό της αστυνομικής αρχής εις τον δημόσιον κατήγορο.

 

2. Δύνανται οι εκθέσεις να διαβιβασθούν και απ' ευθείας στο δημόσιο κατήγορο αλλά εν τη περιπτώσει ταύτη η μεν ένορκος εξέτασις του συντάκτη της εκθέσεως γίνεται υπό του δημοσίου κατηγόρου, κοινοποιείται δε αντίγραφον ταύτης και εις την αρμόδια αστυνομική αρχήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο είναι το παλιό 4, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.