Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Δικονομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παραβάσεις αυτές εισάγονται εις δίκης εντός δεκαπενθημέρου από της μηνύσεως, συντεμνομένης εις το ήμισυ της νομίμου προθεσμίας προς κλήτευση εις το ακροατήριον των κατηγορουμένων και των μαρτύρων.

 

Εν περιπτώσει αναβολής της δίκης το δικαστήριον ορίζει εν τη ιδία περί αναβολής με απόφαση ετέρα ρητή δικάσιμο εντός εικοσαημέρου από της αναβολής άνευ νέας κλητεύσεως των παρόντων κατηγορουμένων και μαρτύρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο είναι το παλιό 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.