Ανασγκαστικός νόμος 207/67 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, το υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας χορηγούμενο πιστοποιητικό δοκιμασίας ατμολέβητα χορηγείται στον κατασκευαστή αυτού, κατόπιν αιτήσεως του, μετά προηγούμενη δοκιμασία στον τόπο της κατασκευής.

 

2. Οι εκ της αλλοδαπής εισαγόμενοι ατμολέβητες δέον όπως συνοδεύονται και υπό σχετικού πιστοποιητικού δοκιμασίας των, εκδιδομένου υπό γνωστού ειδικού ξένου οίκου ελέγχου και δοκιμών.

 

3. Εις περίπτωσιν, καθ' ην, ο εκ της αλλοδαπής εισαχθείς ατμολέβητας, δεν συνοδεύεται υπό του εν τη ως άνω παραγράφω πιστοποιητικού δοκιμασίας, τούτο θα χορηγείται υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας, μετά προηγούμενη δοκιμασία στον τόπο της εγκαταστάσεως του ατμολέβητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.